Glokomda Tanı ve İzlem Nasıl Olmalıdır ?

Glokomda Tanı ve İzlem Nasıl Olmalıdır ?

Glokom şüphesi ya da tanısı olan hastalarda göz tansiyonunun ve göz sinirinin muayenesi ve bu parametrelerin düzenli takibi çok önemlidir. Bu hastalıkta progresyon yani ilerleme takibi yapılmaktadır. Progresyon için belirli kriterler mevcuttur ve bunlar optik koherens tomografi ve görme alanı testleri ile ortaya konulmaktadır.

Optik koherens tomografi glokomda önce ortaya çıkan yapısal kayıpları, görme alanı ise daha ileri safhalarda ortaya çıkan fonksiyonel kayıpları saptamaktadır. Her iki testin de tanı ve tedavi izleminde önemi çok büyüktür.