Kapalı (Dikişsiz) Glokom Cerrahisi (Gonioskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi-GATT)

Kapalı (Dikişsiz) Glokom Cerrahisi (Gonioskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi-GATT)

GATT cerrahisi açık açılı glokomlu hastalarda hem erken dönemde hem de orta/geç evrede uygulanabilmektedir. İleri evre glokomda eğer gerekiyorsa ameliyat sonrasında topikal ilaç ilavesi de yapılabilmektedir. Erişkin primer ve sekonder açık açılı glokom tedavisinde uygulanabildiği gibi, doğumsal (konjenital) glokomda ve diğer bazı pediatrik glokomlarda başarıyla uygulanabilmektedir.

Bu cerrahi gözün dış katmanlarını açmadan, korneadan 2 ufak kesi ile girilerek, özel lensler eşliğinde uygulanan kapalı bir cerrahidir. GATT cerrahisi sonrasında açık ameliyatlardan sonra izlenebilen ve kalıcı görme azalmasına neden olan, hipotoni, göz içi enfeksiyonu, retina dekolmanı gibi komplikasyonlar, neredeyse hiç görülmemektedir. Hastaların ameliyat sonrası konforu belirgin derecede daha fazla olmaktadır. Diğer minimal invaziv cerrahilerdeki gibi sadece başlangıç evrede değil her aşamada uygulanabilmektedir.

En sık karşılaşılan problem, gözün ön kamerasına ameliyat yerinden geri sızan kan reflüsü olup, bu durum aslında cerrahi başarıyı yansıtmaktadır. Ancak 5-7 gün, kendiliğinden geçen, görmede geçici puslanma yaratabilmektedir.

Ekte kapalı glokom cerrahisine ilişkin dünya literatüründe yayınlanmış makalelerimizden yararlanabilirsiniz. Cerrahi ile ilgili detayları youtube kanalından izleyebilirsiniz.