Pediatrik Glokom Nedir?

Bebeklerde ve küçük çocuklarda göz tansiyonu ölçümü, çocuk büyüyüp ayaktan muayene olana kadar; genel anestezi altında, ameliyathane şartlarında özel cihazlar ile ölçülmektedir.

Pediatrik Glokomlar

Pediatrik glokomlar çok farklı nedenlere bağlı oluşabilmektedir. Konjenital yani doğumsal formu bebeklik ve çocukluk çağında ortaya çıkan ve genellikle hayatın ilk bir yılında tanı alan bir hastalıktır. Sıklıkla doğumdan önce göz sıvısının dışa akım sisteminde meydana gelen gelişimsel bozukluklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tipik bulguları, ışığa hassasiyet, gözde büyüme, sulanma ve korneada ödem nedeniyle bulanıklıktır. Bu bulguların hepsi aynı hastada, aynı derecede olmayabilir. Gözdeki gelişimsel anomalinin derecesine göre bu bulgular farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu grup pediatrik glokomların tedavisinde ilaç tedavisi ameliyat öncesi geçici olarak ya da ameliyat sonrası lüzümu halinde kullanılmaktadır. Esas tedavisi cerrahidir.

Bazı pediatrik glokomlar ise yetişkinlerde olduğu gibi geçirilen bazı ameliyatlara, travmaya, ilaçlara; bazı sistemik hastalıklara ya da sendromlara bağlı olabilmektedir. Bu grup hastalıklardan en çok karşımıza çıkan form ise çocukluk çağı katarakt cerrahisi sonrasında ortaya çıkabilen afakik glokomdur. Bu tipte glokomlarda genel yaklaşım önce medikal tedavi olmaktadır.

Pediatrik glokomların cerrahi tedavisinde açı cerrahisi olarak geçen, açık ya da kapalı olarak yapılabilen goniotomi/trabekülotomi; trabekülektomi ya da tüp implant cerrahileri ya da laser tedavileri uygulanabilmektedir.

Aniridi


Peters anomalisi olan hastada santral korneal opasite ve korneal ödem

Primer konjenital glokomda Haab striaları